Even voorstellen...

Het Leeuwarder Accordeon Ensemble werd opgericht op 27 februari 1943 door Piet de Vries. Vanaf die datum is een florerende vereniging ontstaan, waarin jong en oud een plek vond en vindt om gezamenlijk accordeon te spelen.

Op dit moment hebben we twee ensembles:
In het A-orkest spelen 10 accordeonisten met veel plezier onder leiding van Gertie Bruin.

Het B-orkest heeft 11 leden en oefent met evenveel plezier onder leiding van Sjaak van der Reijden.

Het L.A.E. bezit sinds 11 juni 1976 Koninklijke goedkeuring en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder no. V. 960.

Elk jaar geeft het L.A.E. een uitvoering voor leden, donateurs, vrienden en voor iedereen die van accordeonmuziek houdt.

Het A-orkest repeteert op vrijdag (met uitzondering van de schoolvakanties of feestdagen)
van 14.30 - 16.45 uur in de Doopsgezinde kerk, Hoofdstraat 44, Grou.

Het B-orkest repeteert op maandag (eens in de 2 weken en maximaal 30 keer per jaar)
van 13.45 – 15.45 uur in MFC Camminghastins aan de Lieuwenburg 2, Leeuwarden .

Het hedendaagse bestuur bestaat uit: 

Anneke Plantinga voorzitter 06 3626 6713
Alie Copini secretaris
Akke van der Zee-Statema penningmeester
Ant Kalsbeek bestuurslid
Aafke Kooistra bestuurslid