B-Orkest

Het B-orkest onder leiding van Sjaak van der Reijden verzorgt de meeste optredens namens de vereniging.
Het is een fanatieke groep musici waarvan het merendeel vroeger bij het LAE heeft gespeeld en later weer is
teruggekeerd. Andere leden komen van o.a. de Leeuwarder Muziekschool en andere muziekscholen in de provincie
Deze mensen hebben voor het B-orkest gekozen omdat de muziekkeuze in het lichte genre hen erg aanspreekt.

Het B-orkest repeteert gemiddeld drie keer per maand op de maandagmiddag van 13.45 uur tot 15.45 uur.

Lidmaatschap van dit ensemble is 17,50 per maand