A-Orkest

Het A-orkest bereidt zich elke vrijdagmiddag, met uitzondering van de vakantie- en feestdagen, van 14:30 uur tot en met 16.45 uur onder leiding van Gertie Bruin voor op het jaarlijkse concert en eventuele tussentijdse optredens.

Wat hen vooral bindt is het plezier in muziek maken en de uitdaging om het instrument steeds beter te leren beheersen.
Met enthousiasme en een uitdagend repertoire probeert men zich te handhaven op het hoogste niveau in Nederland.

Het lidmaatschap van het A-orkest  bedraagt € 23,50 per maand.