A G E N D A
Zondag
24 maart 2024

B - Orkest
olv Sjaak van der Reijden

met het
Bildts Fr˘ljuskoor
Groate Kerk

Oostereinde 1
9079 KZ Sint Jacobiparochie

aanvang 15:30 uur
zaal open 15:00 uur
Zondag
7 april 2024

Jaarconcert LAE

De Bidler

Kerkbuurt 2
9005 PB Wergea

aanvang 15:00 uur
zaal open 14:30 uur