HET LAE en het FRIES ACCORDEON ORKEST

2018

Jaar van culturele hoofdstad

Jaar van mienskip - verbinding

Jaar van het 75 jarig bestaan van het
Leeuwarder Accordeon Ensemble.


Naar aanleiding van dit jubileum zocht het LAE verbinding met een aantal andere Friese accordeonorkesten met de vraag of er niet iets gezamenlijks zou kunnen worden uitgevoerd in dit voor hen en ook voor Friesland zo bijzondere jaar.

Alle benaderde orkesten reageerden positief en dit alles resulteerde in het Fries Accordeon Orkest dat eenmalig van zich laat horen op dit festival

een uniek gebeuren dus...